Havskildpadden

Havskildpadden er et krybdyr, og er i orden under havkrybdyr. Havskildpadder lever i alle verdenshave, dog er det arktiske hav en undtagelse. Nogle arter rejser endda mellem forskellige have i verden. Havskildpadder lægger omkring 250 æg om året i flere intervaller, og derefter udklækkes æggene efter 60 dage.

Fakta om havskildpadden

Navn: Chelonioidea
Levested: Det Indiske Ocean, Atlanterhavet, Stillehavet, Middelhavet og Det Caribiske Hav
Alder: Omkring 150 år
Størrelse: Vejer helt fra 36 kilo til 900 kilo
Føde: Vandplanter, vandmænd, smådyr, tang
Antal: Omkring 300.000
Kendetegn: Stor, flot skildpadde i havet
havskildpadden

Skildpadder og her i særdeleshed havskildpadder, er blandt de dyr i verden, der kan blive ældst. De kan komme op på den samme alder som mennesket, hvis ikke mere. Nogle havskildpadder kan endda bliver helt op til 200 år gamle. Der er meget forskel på de forskellige arter af havskildpadder. For eksempel er størrelsen og vægten på de forskellige arter vidt forskellige. Den mindste havskildpadde har en vægt på 35 kilo, hvor den største havskildpadde kan komme helt op og veje omkring 900 kilo.

Havskildpaddens fysiske kendetegn

Der er syv forskellige arter af havskildpadder, hvor der er fire der skiller sig lidt mere ud end de andre. Disse fire havskildpadder vil du have mulighed for at møde på din tur til Zanzibar, Tanzania. Det er blandt andet læderskildpadden, suppeskildpadden, den ægte karetteskildpadde og den uægte karetteskildpadde. Den største havskildpadde art og den mest bemærkelsesværdige er læderskildpadden. Havskildpadden hedder på latin Dermochelys coriacea. Læderskildpadden kan blive helt op til 2,5 meter lang og vejer omkring 900 kilo. Læderskildpadden er én af de største nulevende krybdyr i verden. Derudover kan den svømme helt op til 30 kilometer i timen. Læderskildpadden har modsat andre skildpadder et meget blødt, sort dråbeformet læderagtig skjold, heraf kommer navnet læderskildpadde. Den næststørste af havskildpadderne er Suppeskildpadden. På latin hedder havskildpadden Chelonia mydas. Den har et brun-sort ovalt skjold, som er omkring 1-1,5 meter langt. Den vejer omkring 160 til 230 kilo.

Havskildpaddens levesteder

havskildpadde

Både Læderskildpadden og Suppeskildpadden lever i Atlanterhavet, Stillehavet og Det Indiske Ocean. Hvor suppeskildpadden også er at finde i Middelhavet og Det Caribiske Hav. Zanzibar er omringet af det Indiske Ocean, og det er her man kan få øje på de største havskildpadder i verden. Specielt for Læderskildpadden, er at den kan dykke meget dybere ned i havet end andre havskildpadder kan. Havskildpadden kan komme ned til dybder på op til 1.230 meter. Hvilket er det dybeste dyk, der nogensinde er målt for et krybdyr. Læderskildpadden kan således leve i meget koldt vand, hvilket er meget atypisk for havskildpadder. Læderskildpadden er fundet i hav beliggende nordpå, nemlig i Canada, hvor der findes hav-grader ned til 6 grader. Suppeskildpadden er også kaldt for “The Green seaturtle” (Grøn havskildpadde). Grunden til den også bliver kaldt dette, er på grund af dens fedt og brusk er grønt. Hvilket skyldes alle de grønne planter den spiser.

Havskildpaddens føde

Havskildpaddernes føde består af noget forskelligt, men fælles for dem er, at de benytter alle havets goder. Nogle spiser små fisk, sækdyr, vandmænd og nogle spiser vandplanter, tang og svampe. Dermed kan man sige at deres kost er meget varieret i hvad de spiser. Læderskildpadden lever primært af vandmænd og sækdyr. Hvilket er en god ting for fiskebestanden i havet. Fordi vandmænd lever kun af fiskelarver, og det gør dermed at de reducere fiskebestanden i havet. Derfor er det vigtigt at læderskildpadden spiser vandmænd, for at bibeholde en naturlig kontrol med bestanden af vandmænd. Modsat læderskildpadden, spiser suppeskildpadder primært tang og andre vandplanter, dog kan de også spise svampe og vandmænd, men dette er dog sjældent. Det er rigtig godt for havet at suppeskildpadder spiser alger, vandplanter og tang. Fordi det er ting der hører til nogle af de mest produktive økosystemer på jorden. Ved at suppeskildpadderne græsser disse planter, gør at havgræsserne og algerne ikke vokser sig høje. De bliver dermed ikke dækket med sediment (som forhindrer fotosyntese) og kan fremkalde sygdomme.

Leave a Reply