Antiloper

Antiloper stammer fra gruppen okser. Denne grupper omfatter omkring 90 hjortelignende dyrearter, som derefter er fordelt på 30 delgrupper. Heraf er gazelle også en antilope. Alle disse 90 forskellige arter forekommer på græssletterne i Afrika og er vidt forskellige. Grunden til at de er vidt forskellige i dag, er fordi mange af okserne har krydset sig med får og geder. Det betyder, at nogle grupper i dag kan ligne de er mere beslægtet med får og geder, end de er med hinanden. De er derfor ikke særlig ensartet og det kan være svært at se hvilken dyregruppe de stammer fra. I Afrika er der to primære antiloper, nemlig Bongo antilope og Elan antilope.

Fakta om antilopen

Navn: Antilocapridae
Levested: Afrika
Alder: Omkring 20 år
Størrelse: Vejer omkring 300 til 900 kilo
Føde: Planteædende, græs og blade
Antal: Truet dyreart
Kendetegn: Hvid stribet med skedehorn.
antilope
Antiloper er generelt dyr som er meget sky og frygtsomme i deres adfærd. De løber yderst hurtig og de mindre arter springer langt og højt, hvor de større arter løber mere travende. Antiloper er ikke ligefrem husdyr, men de lader sig i fangenskab let tæmme, og formerer sig uden besvær i de zoologiske haver. Alle arter under okser lever et liv som er bestræbt på at leve vildt og jage vildt. Mange er på jagt efter de eftertragtede antiloper, fordi de finder sig værdifulde både ved deres kød og ved deres skind og horn. Det betyder der i dag findes en hensynsløs forfølgelse af disse dyr, og derfor er antiloper stærk reducerende i deres antal og udbredning.

Antilopens fysiske kendetegn

Der er som sagt forskellige slags antiloper, men fælles for dem, er deres normale bygningsforhold henvises til okser. Hannerne har altid kraftig udviklede horn i panden, og hunnerne har også horn, men som er mindre udviklede end hannens. Der er desuden arter hvor hunnerne ikke har horn, og det vil sige de er hornløse. Diverse horn på antiloper er altid skedehorn. De er generelt tætstillede, meget ofte udbøjede og samtidig bøjer de ind af, man kalder det “lyreformede”. Kroppen er høj, slank med meget lange ben. Bongo antilopen er den smukkeste med sin rødbrune farve, hvide striber og snoede horn. Derudover er det også den største og den tungeste af alle antiloperne i skoven. De flotte farver som Bongo antilopen har, gør at de let kan genkende hinanden i skoven. Hvor det ellers kan være svært at se dyr i en tæt skov. Den verdens største antilope er Elan antilopen, som hurtig kan komme op og veje omkring 1000 kilo. Naturen på græssletterne er hvor den hører hjemme. Hvor den færdes i flokke som er bestående af omkring 20 til 30 antiloper. De kraftige horne den har, gør at de har let ved at brække hele kraftige grene ned, så de kan spise.

Antilopens levesteder

antilope2 Antilopen stammer primært fra Syd-, Mellem- og Nordøstafrika hvor det er deres hoved udbrednings zone. Nogle arter findes endda i Syrien og i Asien, og én enkelt art findes i Europa. Dermed kan man ikke finde nogen antiloper i Amerika eller Australien, som er helt fattige af antiloper. Antiloper lever typisk i flokke med deres familier, der godt kan blive af en stor størrelse. De holder til meget forskellige landskaber, men fælles for dem er at det er på åbent land. Men deres levevis findes oftest i rene ørkener, på sletteland og dermed fungerer de godt på de afrikanske savanner. Nogle arter kan dog foretrække at leve i skovegne og i højlandet, hvor man kan møde dem i bjergene op til snegrænsen.

Antilopens føde

Antiloper er vegetar, det betyder at deres fortrukne føde er græs. Derudover kan de også spise træsløv og specielle bladknopper. De fleste arter lever helst nær floder, hvor de nemt tilgængelighed til vand har. Hvor de dermed hurtig kan søge til floden, hvis de vil have vand at drikke. Dog er der nogle arter som kun lever på de rene ørkener og synes ikke at behov for daglig væske til deres levevis.

Leave a Reply