Olduvai slugten

Olduvai slugten er det arkæologiske område i den nordøstlige del af Tanzania i Ngorongoro Naturreservat, hvor de hidtil tidligste menneskelige fossiler blev opdaget i 1911 af en tysk zoolog, der var på udkig efter sommerfugle. Området omtales ofte som ‘menneskes vugge’, da nogle forskere mener, at menneskeheden oprindeligt stammer fra Afrika, hvilket begrundes med disse fund. Området bærer således på utrolig meget historie og uløste gåder om vores oprindelse samt menneskehedens udvikling og evolution.

Oldupai eller Olduvai?

Der har været megen diskussion om hvorvidt, denne slugt hedder Oldupai eller Olduvai. Forvirrelsen stammer fra at europæerne oprindeligt navngavn slugten efter en plante, der voksede i området. Planterne som masaierne kaldte “Oldupai”, fejlstavede europæerne til “olduvai”, hvorfor slugten i dag kaldes dette. Således kan man finde forskellige stavemåder for samme slugt, da mange er uenige om, hvorvidt man skal kalde den Oldupai, som er den korrekte stavemåde for planterne, eller Olduvai, som er den stavemåde, der er blevet brugt i mange år. Den oftest sete stavemåde er dog Olduvai, hvorfor denne vil blive benyttet her, dog ikke sagt at Oldupai er mindre korrekt.

Olduvai og området

Hele Ngorongoro området er helt fantastisk smukt, hvilket også gælder Olduvai slugten og det omkringliggende område. Der er et fascinerende landskab, som er skabt af tektoniske kræfter for millioner af år siden. For meget længe siden var området dækket af en gammel saltsø, som forsvandt og har efterladt saltaflejringer, som er eksponeret i væggene på kløften den dag i dag. De stejle sider på kløften er næsten 90 meter høje, og giver således et imponerende indtryk, når man for første gang ser den.

Olduvai slugten i tanzania

Laetoli

Hele områdes betydning ligger i de arkæologiske rester og fossiler, som endnu ikke er afdækkede. Disse rester indebærer knogler fra tidlige hominider, stenredskaber, mærker og byggepladser. Udover Olduvai slugten har Laetoli også haft stor arkæologisk betydning. Ved Laetoli, som er beliggende vest for Ngorongoro krateret, er der fundet hominid fodspor, som er bevaret i vulkansk sten i omkring 3,6 millioner år, og som præsenterer nogle af de tidligste tegn på menneskeheden i verden. Der er blandt andet tre separate spor af en Australopithecus afarensis, som er en skabning på omkring 1,2 til 1,4 meter, opretstående og gående hominid skabning med en meget lille hjerne. Disse aftryk vises i Olduvai museum.

Olduvai slugten

Længere nordpå end hvor Laetoli er beliggende, er Olduvai, hvor endnu mere fascinerende fund er gjort. Her har man blandt andet fundet fire forskellige typer af hominider, begravet flere hundrede meter under Olduvai kløften. Disse fire typer viser en gradvis udvikling i størrelsen på hjernen hos disse tidlige menneskearter. Et af de største fund i Oldupai er det første kranium af Zinjanthropus, som almindeligvis er kendt som “Nøddeknækker manden ‘, som levede for omkring 1,75 millioner år siden og blev fundet her.

De vigtigste fund i dette område inkluderer blandt andet Home habilis, Zinjathropus og Laetoli fodspor, som alle har haft stor påvirkning på forståelsen af menneskehedens udvikling og evolution.

Vigtige opfindelser

Ærkeologisk mærke i Olduvai

Et eller andet sted i Østafrikas Tanzania for over to millioner år siden, samlede en tobenet abe to sten op. Med kraft blev disse sten slået mod hinanden, og skarpe kanter blev skabt. Uanset om dette skete ved design eller ulykke, var dette verdens vigtigste teknologiske gennembrud nogensinde, fordi det hjalp med at gøre os til mennesker. De skarpe sten gav de tobenede aber evnen til at skære og åbne selv de tykkeste af animalske huder. At spise det nærende kød samt knoglemarven kan have været den metaboliske katalysator for at hjernens størrelse blev øget, og vores vellykket overgang fra aberne til mennesker var mulig. Disse rå men effektive værktøjer og senere stenredskaber er udstillet i Olduvai Museum.

Både Olduvai og Laetoli er fascinerende og imponerende områder, som emmer af historie og uløste gåder. Disse to lokationer er bestemt nogle af hovedattraktionerne i Ngorongoro naturreservat, hvorfor der hvert år strømmer et utal af turister og interesserede til området. Om man kalder det Olduvai eller Oldupai, har ingen betydning for den oplevelse, det er at besøge området. Både det historiske aspekt, samt den underskønne natur er faktorer, der gør Olduvai området og Ngorongoro naturreservat til helt unikke og exceptionelle oplevelser.

Leave a Reply