Befolkningen i Tanzania

Tanzania har idag lige i underkanten af 50.000.000 indbyggere, men forventes at runde en befolkning på 50 millioner i løbet af 2014. Befolkningstallet forventes at stige voldsomt på lang sigt, og FN estimerer, at der vil være over 1.000.000.000 indbyggere i Tanzania ved indgangen til det 22. århundrede. Den eksplosive vækst i befolkningen skyldes først og fremmest at fertilitetsraten i Tanzania er på 5,01 barn per kvinde, hvilket overdøver en relativ høj spædbørndødelighed på 80-95 promille.

Kulturelle Tanzania

Oplev det ukendte Tanzania, masai folket og det krydrede køkken. Oplev Tanzanias fantastiske kultur p din næste rejse.

Usambara og savanne
Usambara bjergenes kultur og den nordlige safari
Safari, buskmænd og Victoriasøen
Tarangire, Lake Eaysi, Ngorongoro, Serengeti og Victoria søen
Zanzibar rejse og badeferie
Eksotisk øferie på Zanzibar og det Indiske Ocean

Befolkningens alder i Tanzania

Lokalbefolkning i Tanzania

Middellevetiden i Tanzania anslås til at være 49 år for kvinder og 44 år for mænd. Det medfører en skæv aldersfordeling i landet, hvor kun 3,1% af befolkningen er over 64 år, mens hele 44,8% er under 15. Den lave middellevetid kan i høj grad tilskrives HIV/AIDS, det vurderes at mere end 1,6 millioner tanzanianere lider af HIV/AIDS. Derudover tilskrives HIV/AIDS som værende årsag til, at 1,3 millioner børn er forældreløse.

Uddannelsesniveauet i Tanzania

Uddannelsesniveauet i Tanzania er som i det meste af Afrika. Der er store problemer med analfebetisme i befolkningen, dog er tilmeldingen af børn til de mindre klasser i skolen stigende, hvilket skyldes at det er blevet gratis, hvilket det ikke var førhen. Det er dog stadig forældrenes opgave, at betale for blandt andet skolebøger og uniformer. Den øgede tilmeldingsrate til folkeskolen har medført problemer med at have nok kvalificerede undervisere blandt befolkningen, hvilket kan ses på, at fordelingen af elever til kvalificerede lærere er 54 til 1. Skolegangen er delt op i flere niveauer, hvor det første niveau for fem-seks årige varer to år og kaldes for præ-skole uddannelse, som stadig ikke er obligatorisk, hvilket svare til vores børnehaveklasse. Efterfølgende kommer syv års skolegang, som er obligatorisk. De første sammenlagte ni års skolegang kaldes for det primære niveau, hvilket kan anses som deres form for grundskole. Dette efterfølges af et sekundært niveau. Det første trin på det sekundære niveau er fire års ordinær uddannelse, som efterfølges af to års avanceret uddannelse. Endelig kan man efterfølgende tage en universitetsuddannelse.

Den store skævvridning af unge blandt befolkningen i Tanzania betyder, at der hvert år sluses 800.000 ledige ud af uddannelsessystemet, hvorfor arbejdsløshed, specielt blandt unge, er et stigende problem i Tanzania. På nuværende tidspunkt ligger arbejdsløsheden på omkring 10%, men i et land der kun generer 50.000 til 60.000 ekstra jobs om året til 800.000 nye ledige om året, er der udsigt til at arbejdsløsheden vil stige markant i fremtiden.

Sprog i Tanzania

I Tanzania er både engelsk og swahili officielle sprog, der tales af det meste af befolkningen, og som der undervises i, i skolerne. Derudover er der omkring 130 afrikanske sprog, hvoraf de fleste er bantu, som tales lokalt i Tanzania blandt befolkningen.

Industri i Tanzania

Størstedelen af den arbejdende del af befolkningen arbejder inden for landbrug. Tanzania har i alt over 40 millioner hektar jord, der er dyrkbar, men det er kun omkring 1/4 af den, der bliver brugt på nuværende tidspunkt. Fattigdommen blandt befolkningen betyder, at det kun er cirka 20%, der pløjer med okser. Resten foregår med håndkraft, hvilket betyder, at en familie kun kan administrere et begrænset areal. De vigtige afgrøder som dyrkes i Tanzania, og som anvendes af bønderne både til salg og eget forbrug, er:

Landbrug i Tanzania
 • Ris
 • Majs
 • Millet
 • Kogebananer
 • Hvede
 • Bælgfrugter
 • Sorghum
 • Cassava

Tanzania får de fleste af deres eksportindtægter fra de følgende fem afgrøder, som ligeledes dyrkes af bønderne:

 • Cashewnødder
 • Tobak
 • Bomuld
 • Te
 • Kaffe
Tanzanias betalingsbalance har store problemer, idet Tanzanias største eksportvarer alle er lavprisvarer, hvilket betyder, at det er svært at sælge nok til at dække behovet for import af maskiner og andre dyre varer.

Leave a Reply