The Great Rift Valley

Tanzania har en varieret og alsidig natur, ligeledes er deres geologiske forhold meget forskellige landet igennem. For flere millioner år siden var vulkanudbrud årsag til, at en kløft blev dannet ned gennem den østafrikanske del af det afrikanske kontinent. Denne kløft er 6.400 km lang, og er kendt som ‘The Great Rift Valley’. Kløften er den længste kløft på Jordens overside, og er således yderst imponerende. Den går gennem store dele af Østafrika, og har haft stor indvirkning på, hvordan jorden og undergrunden har formet landskabet i Østafrika.

Geologisk set er denne rift et meget omfattende geografisk system af en forkastningszone og geologiske sprækkedannelser i kontinentet. De processer der skabte disse fascinerende geografiske formationer, foregik for omkring 35 mio. år siden. Gravsænkningen varierer i bredde fra omkring 30 til 100 kilometer, og dybden kan variere fra få hundrede meter til flere tusinde meter. Således er ‘The Great Rift Valley’ en exceptionel og unik formation på Jordens overflade. Der eksisterer en del vulkansk aktivitet i dele af gravsænkningen, eksempelvis er Kilimanjaro opstået som resultat af vulkansk aktivitet, og der er stadig områder med aktive vulkaner.

Great rift omkring viktoriasøen -tanzania

Kløften går geografisk set fra det Ethiopiske højland, og videre gennem Kenya, Tanzania, Malawi og endeligt Mozambique. Dele af kløften er opdelt i to, hvorfor der skelnes mellem den østlige- og vestlige kløft. Typografien for denne kløft rangerer fra vulkaner, ørken, sletter og søer. Mange af søerne i Tanzania er fremkommet som resultat af fremkomsten af denne kløft. Alle disse begivenheder er typiske forstadier til opsplitning af et kontinent langs et riftssystem.

Leave a Reply