Jordarter i Tanzania

Jordbundsforholdene i Afrika varierer meget lokalt, og kortlægning af disse er mangelfuld. Jordarterne i Tanzania er dog relativt varierede, en simpel klassificering af variationen af jordarterne er følgende:

  • Vulkansk jord; denne jordart har stort potentiale for landbrug, og synes ofte brugt til græsning af landbrugsdyr. Jordarten er fremherskende i Arusha, Kilimanjaro og Sydvest højlandet, samt Kitulo Plateau.

  • Lys sandjord; Fremherskende i kystområderne. Græsning er muligt under regntiderne, men jorden tørrer hurtigt ud derefter, og græs som foder har således meget lidt værd. Jord af granit; denne type af jord er fattig og forekommer primært i midtvesten, især i Mwanza og Tabora.

  • ‘Rød’ jord; optager det meste af det centrale plateau. Der er gode græsningsmuligheder under de begrænsede regntider, og kvaliteten af græsset fortsætter i de tørre perioder.

  • ‘Ironstone’ jord; denne art er fundet i det yderste vest, hovedsageligt i Kagera, Kigoma og Rukwa. Det er en fattig og syreholdig jord, men kan være produktiv hvis der tilføjes gødning eller jorddækning.

  • ‘Mbuga sort vertisol’; udbredt art som er meget vigtigt kilde i de tørre perioder.

Tanzania har således en relativ varieret jord, hvor nogle typer af jord er mere velegnet til dyrkning end andre, og potentialet for frugtbar jord er eksisterende.

Leave a Reply