Tanzanias traditioner og kultur

Da Tanzania er dannet på baggrund af en sammensmeltning mellem Tanganyika og Zanzibar, er traditionerne og kulturen ikke altid den samme i hele landet. Det tanzanianske samfund har historisk set været, og er stadig, præget af klasseinddeling. Der er indtil flere symboler for, at man tilhører overklassen:

  • Ejerskab af mere end én bil
  • Dyre frisurer og vestligt tøj
  • Store huse med vestligt præg med stor bekvemmelighed
  • Flydende engelsk sprog, eller eventuelt andre ikke-indfødte sprog
  • Jævnligt rejseri

Modsat overklassen er underklassen præget af alvorlig underernæring og laset tøj.
Det tanzanianske folk er et særdeles venligt og imødekommende folk, og generelt udviser befolkningen stor respekt over for de gamle. Dog er den yngre generation begyndt at være mere vævende i deres respekt, og specielt de arrangerede ægteskaber stiller de i højere grad spørgsmålstegn ved. De arrangerede ægteskaber er meget almindeligt i Tanzania, hvor det er skikken, at brudeparret ikke ser hinanden før ægteskab, og dermed gifter sig med én de aldrig har mødt.

Det tanzanianske folk og deres kultur er således meget mangfoldig og farverig, hvilket går igen i deres traditioner, højtider og overbevisninger. Dette gør den tanzanianske befolkning til et yderst interessant folk, med stor forståelse for forskelligheder og en stor respekt for livet.

Leave a Reply