Zebraen

Den mest almindelige zebra findes i det øst- og sydlige Afrika. Zebraen hedder på latin Equus burchelli boehmi og bliver også kaldt steppezebraen. Zebraen er med det særprægede udseende med i The Big Nine, som er en liste lavet af turister for hvad der er et “must” at se på en safarirejse til Tanzania.

Fakta om Zebraen

Navn: Equus burchelli boehmi, østafrikansk zebra
Levested: Afrika, i øst og i syd.
Alder: 25 til 30 år
Størrelse: Vejer omkring 250 kilo
Føde: Planteædende, græsser
Kendetegn: De hvide striber på det sorte skind
Zebra1

Zebraen er i al højeste grad et social dyr og derfor lever de også i flokke. For eksempel kan zebraen ikke sove hvis der ikke er andre zebraer i nærheden. Det lyder som om de er meget uselvstændige men faktisk er det ikke helt dumt, da ved at zebraerne hele tiden er sammen kan advare hinanden mod rovdyr. Tilmed kan flokkene af zebraerne blive enorme og bestå af flere end 10.000 zebraer, der migrerer sammen.

Zebraens fysiske kendetegn

De helt basisk kendetegn ved en zebra er det hvide stribemønster den har på sit ellers sorte pels/skind. Noget særligt ved zebraer er at hver enkelt zebra har sit helt eget unikke stribemønster, som kan sammenlignes med menneskes unikke fingeraftryk.

Zebraen kan med dens udseende ligne både heste og æsler. I mange tilfælde er der sket diverse krydsninger med heste og æsler, da parringen sker på samme måde. Den mest almindelige krydsning for en zebra, er med en hest. Der findes mange hele flokke af sådanne nogle vilde krydsninger syd i Afrika, hvor zebraen både har parret med en hest og et æsel.

Stribernes funktion er ikke blot for udseendes skyld men også for dens egen overlevelse, da de mange striber i mange tilfælde kan forvirre et rovdyr. Rovdyret får simpelthen svært ved at skelne de forskellige zebraer fra hinanden og har dermed vanskeligt ved at udse sig sit bytte.

Zebraens levesteder

zebra2

Stedet, hvor man finder den største bestanddel af zebraer, er i sydøst Afrika. Der findes tre forskellige arter i verden i dag, heriblandt den almindelige zebra, Grevys zebra og Bjergzebra. Herudover er der otte underarter, hvoraf én er uddød.Zebraer er sociale dyr som har det bedst i flokke og det er mange gange også bedst praktisk. Zebraer er meget modige dyr, hvor alle tager sig af hinanden. For eksempel hvis et medlem af flokken bliver angrebet af et rovdyr, så vil de andre zebraer komme til dets forsvar. Dette foregår ved at hele flokken omringer den sårende zebra og føllene, mens zebrahingstene prøver at jage rovdyret væk.

I det hele taget er zebraer meget omsorgsfulde og beskyttende overfor flokkens medlemmerne, dette gælder i særdeleshed zebramødrene. Zebramødre er drægtige i 12 måneder og føllene vejer typisk omkring 30 til 35 kilo ved fødslen og dier i hele deres første leveår. Næsten lige efter fødslen kan zebraføllet stå, gå og die.

Zebraens føde

Zebraens føde består af vegetarisk mad, det vil sige at maden indeholder græs, blade, kviste, knopper og urter. Zebraen spiser omkring 14 til 20 timer hver dag og lever altid meget tæt på vand, da zebraen er afhængig af vand for at kunne overleve. Ved føden vandrer zebraerne også sammen over de store, lange savanneområder. Her venter de på nyt græs er vokset op, så de kan æde de lange dele af græsset. Hvor gnuerne æder det korte græs og gazellerne og antiloperne æder det nyspirede græs i bunden af græsdækket.

Leave a Reply