Næsehornet

Der er flere forskellige næsehorn arter i verden, specielt for Tanzania kan man opleve det sorte næsehorn. Det sorte næsehorn kom oprindeligt fra syd i Sahara, i flere dele af Afrika. I dag kan det sorte næsehorn kun opleves i fire forskellige lande i verden med betydelig bestandsdel. Hvilket gør arten til en meget sårbar art og derfor mere særegen. Det sorte næsehorn er desuden med i The Big Five, som et populært dyr at se på sin safari tur i Tanzania.

Fakta om det sorte næsehorn

Navn: Diceros bicornis
Levested: Cameroon, Kenya, Syd Afrika og Tanzania
Alder: 30-38 år i naturen, op til 49 år i et fangeskab
Størrelse: Vejer fra 800 til 1400 kilo
Føde: Bælgplanter, græs, små træer, blade, kviste og urter
Antal: Omkring 5.000
Kendetegn: Et gråt næsehorn
Næsehorn2

Det sorte næsehorn som også har navnet Diceros bicornis, er også kaldt det spidssnudede næsehorn. Det er den eneste art der er under slægten Diceros. Det sorte næsehorn er også en del af The Big Five. Det sorte næsehorn lever kun på kontinent i hele verden, nemlig Afrika. Her er det særdeles i øst Afrika at næsehornet har sin udbredelse. Det sorte næsehorn er blandt andet set i lande som Tanzania, Kenya, Cameroun, Sydafrika, Namibia og Zimbabwe. Der findes to slags næsehorn i Afrika, det sorte næsehorn og det hvide næsehorn. Deres navn har umiddelbart intet med dem at gøre, fordi de begge to er grålige. Forskellen på dem ligger mere i deres hovedform, hvor det sorte næsehorn har en spidssnude og det hvide næsehorn har en bredsnude. Udover i Afrika findes næsehornet kun et andet sted i verden og det er i Asien. Selvom næstehornet findes på to store kontienter, så er det en af de mest truede dyrearter verden over.

Det sorte næsehorns fysiske tegn

Dette specielle næsehorn når en skulderhøjde på omkring 140-180 cm og er cirka 300-375 cm lang. Det er der er til forskel fra denne art til andre arter, er at hannen og hunnen er cirka lige store. Hannen og hunnen vejer stort set det samme, nemlig 1-1,3 ton. Det sorte næsehorn har to store horn på hovedet, det største af disse horn er som regel det forreste. Det forreste horn kan nå en længde på hele 130 cm. Selvom næsehornet virker lille og tung, så kan dyret komme op på en hastighed på 45-50 km/t.

Det ”sorte” næsehorn

Man skulle tro at grunden til næsehornet bliver kaldt det sorte næsehorn, at så næsehornet faktisk er sort, men det er ikke tilfældet. Grunden til næsehornet bliver kaldt ”sort”, er ikke på grund af dens hudfarve, fordi næsehornet er grå. Det sorte næsehorn bliver kaldt ”sort”, fordi man sammenligner næstehornet med det hvide næsehorn. Det sorte næsehorn har en spids overlæbe, som er perfekt tilpasset til at spise blade med, nærmest en lille snabel. Derudover har det sorte næsehorn mindre horn, mindre ører og mindre hoved, end det hvide næsehorn.

Det ”hvide” næsehorn

Det hvide næsehorn bliver også kaldt det bredsnudet næsehorn. Det hvide næsehorn er ikke ”hvid” men det stammer fra en fejloversættelse af det engelske ord ”wide”. Det hvide næsehorn har modsat the sorte næsehorn meget bred snude til at græsse med. Det hvide næsehorn kan med meget korte bed og en meget bred nakke hurtig se meget tung ud. Den har desuden to brede horn, hvoraf det forreste er længere end det bagerste. Det hvide næsehorns snude er perfekt til at græsse med, hvor det sorte næsehorns snude er perfekt til at samle blade op med.

Det sorte næsehorn levesteder

Næsehorn3

Det sorte næsehorn findes kun i det østlige Afrika, hvor der også er at finde to underarter. De to underarter hedder Diceros bicornis biscornis og Diceros bicornis minor. Der var engang endnu en underart i det vest Afrika, nemlig Diceros bicornis longipes. Denne underart blev af World Conservation Union erklæret uddød i november 2011.

Det sorte næsehorn lever i øst Afrika på grund af én ting, nemlig på grund af de meget varierede habitater der findes. Det sorte næsehorn kan nemlig både findes i områder hvor der er trope og er hvor det er sub-trope. Det betyder at de lever i områder lige fra græssletter til ørkener. Til dels kan de bedst lide at leve nær vandområder, hvilket typisk findes i græssavanne. Det sorte næsehorn har brug for at bo tæt ved vand, hvor de har maksimalt 25 km til vand.

Det sorte næsehorns føde

Det sorte næsehorn kendes typisk på sin meget spidse overlæbe, som nærmest fungere som en lille snabel til at fange sin føde med. Denne lille snabel er helt optimal til at fange sin føde med. Det sorte næsehorn har nemlig brug for en spids snabel til at fange dens føde, som blade, kviste, urter, små træer, bælgplanter og græs. Alt dens føde er nemlig i miniture størrelse og her er snabelen en perfekt måde at spise dens føde på.

Forplantning

Det er ikke særlig tit at det sorte næsehorn forplanter sig. Det sker nemlig med to eller tre års mellemrum at et sort hun-næsehorn føder. Det ”lille” næsehornkalv vejer typisk omkring 40 kilo ved fødslen, kan efter bare tre dage følge trop med moderen. Bare efter få uger efter fødslen er den ungekalv med sin mor om at finde planteføde. De bliver hos sin mor i to til fire år inden de bliver vænnet fra og der komme en ny kalv. En hun næsehorn er typisk at se sammen med sin kalv, men ellers lever det sorte næsehorn ofte alene.

Leave a Reply