Malariamyggen

Malariamyggen hedder på latin Anopheles Gambiae og er med sin betegnelse myg, også et insekt. Malariamyggen befinder sig i de tropiske og subtropiske egne, og lever derfor også i områder, hvor sygdommen malaria i særdeleshed er udbredt. Noget mærkeligt er dog, at sygdommen malaria også findes i egne hvor denne malariamyg ikke findes. Derfra må man konkludere at der er flere myg, som potentielt kan sprede sygdommen.

Fakta om malariamyggen

Navn: Anopheles Gambiae
Levested: Tropiske og subtropiske egne i verden
Alder: Omkring to uger
Størrelse: Vejer omkring 2,5 mikrogram
Føde: Blod og salt
Antal: Flere millioner
Kendetegn: Kendt fra sygdommen “malaria”
malaria

Malariamyggen er ikke en farlig myg i sig selv. Men det der er farligt, er at den kan bære sygdommen med sig, efter den har stukket nogen. Efter den har stukket en med malaria, vil den videreføre sygdommen til den næste den stikker. Det anslås, at denne myg på netop denne måde smitter over 500 millioner mennesker hvert eneste år. Hvoraf mere end 3 millioner dør af sygdommen på verdensplan. Malariamyggen er verdens farligste dyr, idet det er det dyr, der dræber flest mennesker hvert år.

Malariamyggens fysiske kendetegn

Den voksne malariamyg har blege og mørke mærker på vingerne og hviler i 45 grader på overfladen. Laverne hviler parallelt med vandoverfladen. Æggene er omkring 1 mm lange og hviler på vingerne. Malariamyggen har seks meget tynde ben og et sæt vinger, der sidder på forkroppen. Myggen har mange små øjne omkring dens hoved, så kan derfor hurtig reagere hvis der er nogle der prøver at slå den ihjel.

Der er også meget forskel på størrelserne af de forskellige arter. Den mindste malariamyg er på størrelse med et birkes, omkring 1 mm. Hvorimod den største malariamyg kan blive 5,5 centimeter lang. Myggen har desuden en stiksnabel, som den bruger til at stikke med.

Malariamyggens levesteder

Malariamyg

Malariamyggen forekommer typisk kun i varme lande, hvor der både er fugtigt og tørt. Det er sjældent at man finder myggen i et land som Danmark, men det kan ske. Myggen kan sidde fast i ens tøj eller ligge i skoen efter en ferie i de varme lande. Det er derfor meget vigtigt at vaske sine ting godt igennem, før man tager det på igen efter en rejse til Tanzania eller kontinentets andre lande.

Det anslås at omkring 40 procent af jordens befolkning bor i et område i dag, hvor der befinder sig malariamyg. Det tal vil efterfølgende blive ved med at sige, som følge af jordens globale opvarmning. Det vil den gøre, da malariamyggens levevilkår vil blive forbedret, idet der vil blive flere steder i verden hvor der er varmt.

Malariamyggens føde

Malariamyggen kan flyve op til 3 kilometer i timen når den søger efter føde. Den slår med vingerne omkring 600 gange i sekundet. Både han og hun myggen suger salt fra planter. Hvor det kun er hunnen der suger blod. Hunnen søger pattedyr som frøer, slanger, fugle og mange andre pattedyr. Desværre lever hun malariamyggen også af at suge blod fra mennesker, hvilket kan være yderst farligt, faktisk dødeligt farligt.

Det er faktisk meget sjældent at myggen lever meget mere end én dag, da der er rigtig mange forskellige dyr, der lever af at spise insekter. Det er for eksempel dyr som tudser, frøer, rotter, mus og derudover fanger edderkopper myggene i deres spind. Fisk lever også af at spise myg og myggelarver.

Leave a Reply