Gribben

En grib er en rovfugl som æder ådsler. Gribben stammer helt tilbage fra vestgribberne og den gamle verdens gribbe i høgefamilien. Disse to grupper af gribbe er ikke indbyrdes beslægtede. I gribbe familien findes der omkring 21 arter.

Fakta om gribben

Navn: Gryphus
Levested: Afrika, Asien, Europa
Alder: Ca. 35 år
Størrelse: Vejer omkring 1,5 til 12 kilo
Føde: Ådsler
Kendetegn: Grovfugle med brede vinger
Gribben
Selve navnet og ordet “Grib” stammer fra middelnedertysk, grip, af græsk gryps. Betegnelsen er for et bevinget fabeldyr som har et ørnehoved og løvebagkrop. Gribber er i dag en enormt truet dyreart. Grunden til dette er, at gripper generelt er meget sårbare for forandringer, fordi de er specialiseret i deres eget sted. Hvis der sker forandringer ved deres levested, så kan de gå hen og dø. I løbet af årene er der sket drastiske forandringer af de større græsarealer, der er blevet formindsket. Derudover må der ikke ligge dræbte dyr i flere døgn tilbage på græsarealer. Dette har gjort at nogle gribbepopulationer er meget truet den dag i dag.

Gribbens fysiske kendetegn

Gribbene er alle store rovfugle, som har et meget stort vingeareal og et utroligt godt syn. Vingefanget på gribben kan variere mellem 1,5 til 3 meter. Gribben er ikke en helt lille fugl, da den kan veje helt op til 14 kilo. Derudover har gribbe været heldige med deres kropsbygning. Det betyder at de er blevet udstyret med en proportional stor milt. Denne milt modarbejder infektioner, da det er et af de mere indre organer som producere emner. Derudover har gribben også et meget godt immunforsvar, som gør at de sjældent bliver dårlige og syge.

Gribbens levesteder

Gribben2 Gribben lever typisk i ørkener og på savanner. Gribbe elsker at have et godt udsyn, hvor de har et godt overblik over hvad der sker de forskellige steder. De er derfor meget knyttet til åbent land. Det meste af en gribbens dag sker op i luften, de er derfor specialiserede svæveflyvere. Højderne er bestemt heller ikke små, gribber kan komme op på en betydelig højde. De kan nemlig komme helt op på 1.500 meter, hvor de afsøger store landområder for ådsler. Det gør det til en klar fordel for gribbe, at de kan se præcis hvor der er føde og hvor der ikke er. Alt imens de ikke er truede oppe i luften, af for eksempel andre landlevende rovdyr.

Gribbens føde

Gribber er ådselædere, og æder derudover også smådyr og fugleæg. Fra en afstand af mere end 50 kilometer kan hundredvis af gibbe samles på kun kort tid omkring et ådsel. Man skal derfor være utrolig hurtig som en gibbe, hvis man skal have føde. I luften er gribbe ikke alene og har typisk en eller flere “naboer” inden for synsvidde. Dermed hvis den “nabo” reagere og søger mod jorden, ved en gribbe er den er tæt på en fangst. Gribbene lever af ådsler, hvor de primært spiser indvolde og muskler. Gribbe har en utrolig lang hals, som findes meget nøgen. De kan derfor stikke hovedet meget langt ind i et ådsel, gennem et hul i skindet.

Leave a Reply